Kjøpsvilkår

Priser

Priser som er oppgitt i annonser eller web kan forandres. Vi reserverer oss mot eventuelle trykkfeil/skrivefeil samt at produkter kan utgå fra sortimentet. Vi forbeholder oss retten til å endre priser ved kraftig stigende råvarekurser eller valutasvingninger. Vi forbeholder oss retten til å endre den avtalte pris på bakgrunn av valutakurser som påvirker våre innkjøp. Prisen kan økes med et beløp som tilsvarer kostnadsøkningen som har kommet på grunn av endrede valutakurser. Informasjon til kunden skal skje så snart som mulig etter endringens ikrafttredelse.
Ved avbestilling av varer etter at fakturaen er sendt blir kunden belastet med 20%.

Merverdiavgift kommer alltid i tillegg. Miljøavgift og kuldeavgift kan komme i tillegg på en del varer. administrasjonsgebyr kr 0,- faktura gebyr 70,-

Frakt

I samarbeid med ledende transportører tilbyr vi sikker transport fra våre varer. Ved spesielle behov kan varene leveres i løpet av 48 timer, men da tilkommer ekspresstillegg på leveransen. På lagerførte artikler leverer vi varene i løpet av få dager. På bestillingsvarer er det en leveringstid som varierer fra 3 – 6 uker.
Frakt og mva kommer i tillegg til våre priser.

Ønskes del-leveranse, vil det bli fakturert tillegg for dette.

Leverings tidspunkt gis etter avtale men forsinkelser kan forekomme.

Norital AS kan ikke holdes økonomisk ansvarlig hvis bestilte varer tar lengre tid en avtalt på grunn av forsinkelser hos produsent eller transportør.

Garanti – 1 ÅR

Produkter som er solgt brukt, B-vare eller liknende faller ikke under garantien.

Garantien forutsetter at det er fulgt vedlikeholds anbefalinger fra produsent.
Disse vedlikeholdsrutinene er kunde selv ansvarlig for å fremskaffe.

Garanti gjelder, fra kjøpsdato – i henhold til norsk lov.
Garanti faller bort hvis kunden ikke betaler fakturaen ved forfall eller til avtalt tid.!!!
Garanti faller bort hvis produktet er plassert på steder med mye støv eller mye mer varme en vanlig roms temperatur og kunden har ikke kontrollert og rengjort regelmessig.

Vi gir 3 års delegaranti på noen varer. Det 1 året gir vi full garanti hvor vi dekker arbeid og deler.
Det 2 året dekker garantien bare funksjonsdeler ikke arbeid.
Norital AS kan ikke holdes økonomisk ansvarlig hvis bestilte varer er må repareres ved feil innen garantitiden.
Kjøretid, overnatting og andre transportkostnader dekkes ikke av garantien.

Det forutsettes at produktet er installert i henhold til montasjeveiledningen og utført av autorisert personell.
Viktig !!
Elektriske apparater, levert uten kontakt, må installeres av en elektriker.
Aggregat må være satt i drift av en kjøle tekniker.
Gassapparater må være installert og satt i drift av en gas tekniker.
Ved eventuelt feil/problemer med produktet må kunden vise dokumentasjon som viser riktig montering.
For at garantien skal være gyldig, må feilen registreres hos oss umiddelbart etter driftsstans.

Vi besørger deretter hjelp til å løse problemet.

Ved krav om garanti må følgende opplyses:
1. Produkttype og type feil, 2. Leveringsdato og ordrenummer, 3. Serienummer.

Garantireparasjoner utføres under normal arbeidstid, ønskes service utført i helg, helligdager, kveld tilkommer tillegg for dette.

Garanti utgår på slitasje av forbruksartikler som glødelamper, dørpakninger, termosikringer eller ved dårlig rengjøring.

Kunden må følge anbefalinger og bruksanvisning i forhold til montering eller plassering av kjøpt produkt.
Hvis kunden tar egne beslutninger eller ikke følger våre anbefalinger så er det kundens full ansvar og kostnad ved dette hvis feil oppstår.

Betalingsvilkår

På alle lagerførte artikler skal 100% innbetaling være registrert før forsendelse av varen. Ved bestillingsvarer faktureres 50% av ordreverdi. Denne skal være registrert hos oss før bestilling til produsent iverksettes. Resterende 50% skal være innbetalt før sluttleveranse. I de tilfeller hvor kreditt innvilges, gjelder forfall pr. 10 dg. Etter forfall beregnes 10% rente fra forfallsdato.

Transportskader, reklamasjon og retur
Transportskader skal registreres på fraktbrevet hos transportør umiddelbart ved levering og signeres på fraktbrev. Skadet gods skal også registreres hos Norital AS og beholdes. Også emballasjen skal beholdes ved eventuelt ettersyn.

Varer kan bare returneres etter avtale med Norital AS. En returavgift på 20% av beløpet beholdes. Spesialbestilte varer kan ikke returneres. Om kunden ønsker å kansellere ordren etter at det er utstedt en ordrebekreftelse kan leverandøren kreve avbestillingsgebyr tilsvarende 20% av beløpet for kostnader påløpt leverandør. Kjøp av varer som privat personer og til privat bruk har 14 dagers retur rett men det gjelder ikke spesial bestilling eller kunde tilpasset varer. Kunden betaler for frakt i retur.

Salgspant

Vi forbeholder oss retten til salgspant i alle varer inntil hele kjøpesummen er betalt (panteloven paragraf 3-22.).

Force Majeure

I forbindelse med force majeure og omstendigheter som har forårsaket dette, er både kjøper og selger fritatt for ansvar som gjør oppfyllelsen av leveringen urimelig vanskelig. Årsaker kan være: Arbeidskonflikter, brann, krig, beslag, valutarestriksjoner, maskinskade, blokade, havari, oversvømmelse, samt andre årsaker som naturlig faller inn under denne kategori. For at force majeure skal være gyldig må begge parter informere skriftlig samt dokumentere begrunnelsen.

Lovvalg

Alle omstendigheter/tvister som ikke kan avklares mellom partene skal avgjøres etter norsk rett.

Verneting

Partene vedtar selgers forretningsadresse som verneting.

MERK!

Det kan forekomme feil i tekst, pris eller lager på nett og i annonser. Vi forbeholder oss retten til å endre dette fortløpende ved oppdagelse.

Opplistede leveringsbetingelser kan oppdateres fortløpende.